Cum devin membru

CERERE DE INSCRIERE

 

S.C. ..............................., cu sediul in localitatea................................................., str. ..................................., nr. ........................., cod postal ........................., jud. ............................, tel / fax. ......................., inregistrata in Registrul Comertului cu nr. J ..........................................................................C.U.I. R ............., reprezentata prin ....................................., in calitate de .............................

Avand in vedere Statutul Organizatiei Patronale "AGORA" a Societatilor pentru Difuzarea Tipariturilor si a altor Bunuri Culturale din Romania, privind drepturile si obligatiile membrilor sai, ne exprimam optiunea de a face parte din aceasta organizatie si ne obligam la respectarea prevederilor acestuia.

De asemenea vom lua parte la toate actiunile care vor avea loc in interesul bunei desfasurari a activitatii Organizatiei Patronale si implicit in interesul societatii noastre.

 

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
(DIRECTOR)

 

Data .....................

 

Se vor anexa copii ale Certificatului Unic de Inregistrare si Cartii de Identitate a reprezentantului legal.

 Puteti descarca formularul de inscriere in format doc. AICI